Skapa målgrupper med flera enheter

I den här videon visas hur du skapar målgrupper med flera enheter i Adobe Experience Platform regelbyggare för målgrupper. Med segmentering av flera enheter, eller segmentering mellan klasser, kan ni skapa målgrupper som kombinerar data baserat på flera XDM-klasser. Du kan till exempel ha en datauppsättning som bygger på klassen XDM ExperienceEvent som hämtar produkt-ID när kunderna gör ett köp och en annan datauppsättning som bygger på en anpassad produktklass, som innehåller kataloginformationen för varje produkt-ID (t.ex. färg, storlek, kategori, etc.). Om du upprättar en relation mellan scheman kan du sedan skapa målgrupper baserat på fält som finns i båda scheman (t.ex. personer som köpt jackor). Mer information finns i Dokumentation för Segment Builder.

NOTE
"Segment" har bytt namn "Målgrupper" i plattformsgränssnittet. Välj Skapa målgrupper > Byggregel för att ange den regelbyggare som finns i den här videon.
recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763