Användargränssnitt för frågetjänst

Lär dig hur du skriver och kör frågor, visar frågor som har körts tidigare och får åtkomst till frågor som har sparats av andra användare i din IMS-organisation i Adobe Experience Platform Query Service. Mer information finns på Dokumentation för frågetjänsten.

recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763