Övervaka datainmatning

Lär dig övervaka och spåra data som hämtas till Adobe Experience Platform med kontrollpanelen. Den här kontrollpanelen ger en översiktlig vy över källdatabearbetning via datasjön till profil- och identitetstjänster, med åtgärdbara insikter. Mer information finns i dokumentationen.

recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763