Infoga data med CRM-källkopplingar

Lär dig hur enkelt det är att batchimportera data från CRM-källor till Adobe Experience Platform kundprofil i realtid och datasjön sömlöst. Mer detaljerad produktdokumentation finns i CRM (customer relationship management) på sidan Översikt över Source Connectors.

Standardarbetsflöde

Lär dig hur du konfigurerar källkopplingen för Salesforce CRM med standardarbetsflödet. Standardarbetsflödet kräver att scheman och identitetsnamnutrymmen skapas i förväg. Andra CRM-källanslutningar kan bara ha stöd för standardarbetsflödet.

Arbetsflöde för mallar (Salesforce)

Lär dig hur du konfigurerar källkopplingen för Salesforce CRM med hjälp av mallarbetsflödet. Det här arbetsflödet genererar automatiskt de resurser som behövs för att importera Salesforce-data baserat på mallar. Du sparar tid direkt och resurserna kan anpassas efter dina behov. Det här arbetsflödet stöds inte för alla CRM-källanslutningar.

Mer information finns i följande dokumentation:

recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763