Koppla samman Salesforce konto till Experience Platform med användargränssnittet

Den här självstudiekursen innehåller steg för hur du ansluter Salesforce ta med dina CRM-data till Adobe Experience Platform via användargränssnittet i Experience Platform.

Komma igång

Den här självstudiekursen kräver en fungerande förståelse av följande komponenter i Experience Platform:

Om du redan har en autentiserad Salesforce kan du hoppa över resten av dokumentet och gå vidare till självstudiekursen om konfigurera ett dataflöde för CRM-data.

Samla in nödvändiga inloggningsuppgifter gather-required-credentials

The Salesforce source stöder grundläggande autentisering och OAuth2-klientautentiseringsuppgifter.

Grundläggande autentisering

Du måste ange värden för följande autentiseringsuppgifter för att kunna ansluta Salesforce konto med grundläggande autentisering.

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2
Autentiseringsuppgifter Beskrivning
Miljö-URL URL:en för Salesforce källinstans.
Användarnamn Användarnamnet för Salesforce användarkonto.
Lösenord Lösenordet för Salesforce användarkonto.
Säkerhetstoken Säkerhetstoken för Salesforce användarkonto.
API-version (Valfritt) REST API-versionen av Salesforce -instans som du använder. Värdet för API-versionen måste formateras med ett decimaltecken. Om du till exempel använder API-version 52måste du ange värdet som 52.0. Om det här fältet lämnas tomt kommer Experience Platform automatiskt att använda den senaste tillgängliga versionen.

Mer information om autentisering finns i this Salesforce autentiseringsguide.

Autentiseringsuppgifter för OAuth2-klient

Du måste ange värden för följande autentiseringsuppgifter för att kunna ansluta Salesforce konto med OAuth2 Client Credential.

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2
Autentiseringsuppgifter Beskrivning
Miljö-URL URL:en för Salesforce källinstans.
Klient-ID Klient-ID används tillsammans med klienthemligheten som en del av OAuth2-autentisering. Tillsammans möjliggör klient-ID och klienthemlighet att ditt program arbetar för ditt kontos räkning genom att identifiera ditt program för Salesforce.
Klienthemlighet Klienthemligheten används tillsammans med klient-ID som en del av OAuth2-autentiseringen. Tillsammans möjliggör klient-ID och klienthemlighet att ditt program arbetar för ditt kontos räkning genom att identifiera ditt program för Salesforce.
API-version REST API-versionen av Salesforce -instans som du använder. Värdet för API-versionen måste formateras med ett decimaltecken. Om du till exempel använder API-version 52måste du ange värdet som 52.0. Om det här fältet lämnas tomt kommer Experience Platform automatiskt att använda den senaste tillgängliga versionen.

Mer information om OAuth för Salesforce, läsa Salesforce guide om OAuth Authorization Flows.

När du har samlat in dina inloggningsuppgifter kan du följa stegen nedan för att ansluta Salesforce konto till Experience Platform.

Koppla samman Salesforce konto

Välj Sources från vänster navigering för att komma åt Sources arbetsyta. Du kan välja lämplig kategori i katalogen till vänster på skärmen. Du kan också hitta den källa du vill arbeta med med med sökalternativet.

Välj Salesforce under CRM och välj Add data.

TIP
Källor i källkatalogen visas Set up när en viss källa ännu inte har något autentiserat konto. När det finns ett autentiserat konto ändras det här alternativet till Add data.

Källkatalogen i användargränssnittet i Experience Platform med Salesforce-källkortet markerat.

The Connect to Salesforce visas. På den här sidan kan du antingen använda nya autentiseringsuppgifter eller befintliga.

Använd ett befintligt konto

Om du vill använda ett befintligt konto väljer du Existing account och välj sedan det konto som du vill använda i listan som visas. När du är klar väljer du Next för att fortsätta.

En lista över autentiserade Salesforce-konton som redan finns i din organisation.

Skapa ett nytt konto

Om du vill skapa ett nytt konto väljer du New account och ange ett namn och en beskrivning av ditt nya Salesforce konto.

Gränssnittet där du kan skapa ett nytt Salesforce-konto genom att ange lämpliga autentiseringsuppgifter.

Välj sedan den autentiseringstyp som du vill använda för ditt nya konto.

Grundläggande autentisering

Välj Basic authentication och ange sedan värden för följande autentiseringsuppgifter:

  • Miljö-URL
  • Användarnamn
  • Lösenord
  • API-version (valfritt)

När du är klar väljer du Connect to source.

Det grundläggande autentiseringsgränssnittet för att skapa Salesforce-konton.

Autentiseringsuppgifter för OAuth2-klient

För autentiseringsuppgifter för OAuth 2-klient väljer du OAuth2 Client Credential och ange sedan värden för följande autentiseringsuppgifter:

  • Miljö-URL
  • Klient-ID
  • Klienthemlighet
  • API-version

När du är klar väljer du Connect to source.

OAuth-gränssnittet för att skapa Salesforce-konton.

Nästa steg

Genom att följa den här självstudien har du upprättat en anslutning till Salesforce konto. Du kan nu fortsätta med nästa självstudiekurs och konfigurera ett dataflöde för att hämta data till Platform.

recommendation-more-help
337b99bb-92fb-42ae-b6b7-c7042161d089