Anslutningsinställningar för segmentmatchning

I den här videon får du lära dig hur du skapar en anslutning mellan dig och en partner så att du kan dela målgrupper. När du har konfigurerat den här funktionen för segmentmatchning kan du dela data fram och tillbaka med din datapartner. Mer information finns i dokumentationen.

recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763