Analysera och visualisera flerkanalsinsikter i Tableau med hjälp av frågetjänsten

Lär dig hur du kan använda Adobe Experience Platform Query Service med externa datavisualiseringsverktyg med hjälp av ett exempel på bortfallsanalys. Mer information finns i dokumentationen för frågetjänsten.

recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763