Koppla klienter till Query Service

I det här avsnittet beskrivs hur du ansluter till Query Service från en mängd olika klientprogram och hur du verifierar dessa anslutningar. Query Service använder PostgreSQL så instruktionerna i det här avsnittet förklarar hur du använder PostgreSQL verktyg och drivrutiner för att ansluta och skriva frågor.

IMPORTANT
TLS/SSL-certifikaten i produktionsmiljöer för API:t för frågetjänsten Interactive Postgres uppdaterades onsdagen den 24 januari 2024.
Även om detta är ett årligt krav har rotcertifikatet i kedjan även ändrats eftersom Adobe TLS/SSL-certifikatprovidern har uppdaterat sin certifikathierarki. Detta kan påverka vissa Postgres-klienter om deras lista över certifikatutfärdare saknar rotcertifikatet. En PSQL CLI-klient kan till exempel behöva lägga till rotcertifikaten i en explicit fil ~/postgresql/root.crt, annars kan det leda till ett fel. Till exempel: psql: error: SSL error: certificate verify failed. Se officiell PostgreSQL-dokumentation om du vill ha mer information om problemet.
Rotcertifikatet som ska läggas till kan hämtas från https://cacerts.digicert.com/DigiCertGlobalRootG2.crt.pem.

Instruktioner finns för följande klienter:

IMPORTANT
Som Power BI- och Tableau-användare kan du ansluta Customer Journey Analytics till dina BI-verktyg från fliken med autentiseringsuppgifter för frågetjänsten. Instruktioner om hur du gör det finns i dokumentationen för inloggningsuppgifterna koppla dina BI-verktyg till Customer Journey Analytics.
recommendation-more-help
ccf2b369-4031-483f-af63-a93b5ae5e3fb