Anslut Tableau till frågetjänst

Det här dokumentet innehåller information om anslutning Tableau med Adobe Experience Platform Query Service.

NOTE
Den här handboken förutsätter att du redan har tillgång till Tableau och känner till hur man navigerar i gränssnittet. Mer information om Tableau finns i officiell Tableau dokumentation.

Instruktioner om hur du ansluta till en PostgreSQL-server med Tableau finns på den officiella Tableu-webbplatsen. När dialogrutan för anslutningsinställningar visas anger du plattformsautentiseringsuppgifterna i parameterfälten för att ansluta till Adobe Experience Platform. En lista över de anslutningsparametrar som krävs visas nedan.

Anslutningsparameter
Beskrivning
Server
Adress till din SFTP-lagringsplats. Använd värdet på Experience Platform Host autentiseringsuppgifter.
Port:
Porten för Query Service. Du måste använda port 80 eller 5432 att ansluta till Query Service.
Database
De databaser som du vill komma åt. Använd värdet på Experience Platform Database autentiseringsuppgifter: prod:all.
Authentication:
Den metod du valt för att bevisa användaridentiteten. Vi rekommenderar att du väljer Username and Password från de tillgängliga alternativen i listrutan.
Username
Detta är ditt ID för plattformsorganisation. Använd värdet på Experience Platform Username autentiseringsuppgifter. ID:t kommer att ha formatet ORG_ID@AdobeOrg.
Password
Den här alfanumeriska strängen är Experience Platform Password autentiseringsuppgifter. Om du vill använda icke-förfallande autentiseringsuppgifter är det här värdet det sammanfogade argumentet från technicalAccountID och credential hämtas i JSON-konfigurationsfilen. Lösenordsvärdet har följande format: {technicalAccountId}:{credential}. Konfigurations-JSON-filen för icke-förfallande autentiseringsuppgifter är en engångshämtning under initieringen som Adobe inte har någon kopia av.

Mer information om hur du hittar ditt användarnamn, lösenord och inloggningsuppgifter finns i inloggningsguide. Logga in på Platformväljer Queries, följt av Credentials.

IMPORTANT
Som Tableau- eller Power BI-användare kan du ansluta Customer Journey Analytics till dina BI-verktyg från fliken med autentiseringsuppgifter för frågetjänsten. Instruktioner om hur du gör det finns i dokumentationen för inloggningsuppgifterna koppla dina BI-verktyg till Customer Journey Analytics.

Kontrollera att du har markerat Require SSL innan du försöker ansluta. Se Dokumentation för SSL-lägen om du vill veta mer om SSL-stöd för tredjepartsanslutningar till Adobe Experience Platform Query Service.

IMPORTANT
Kapslade datastrukturer i BI-verktyg från tredje part kan förenklas för att förbättra användbarheten och minska den arbetsbelastning som krävs för att hämta, analysera, omvandla och rapportera data. Läs dokumentationen påFLATTEN funktion för instruktioner om hur du aktiverar den här inställningen vid anslutning till en databas.

När du har fyllt i alla dina inloggningsuppgifter bekräftar du dina inställningar för att fortsätta. Du har nu en koppling till Adobe Experience Platform.

Nästa steg

Nu när du är ansluten till Query Servicekan du använda Tableau för att skriva frågor. Mer information om hur du skriver och kör frågor finns i guiden köra frågor.

recommendation-more-help
ccf2b369-4031-483f-af63-a93b5ae5e3fb