Anslut Aqua Data Studio till frågetjänsten

Det här dokumentet innehåller stegen för att ansluta Aqua Data Studio till Adobe Experience Platform Query Service.

Komma igång

Den här guiden kräver att du redan har tillgång till Aqua Data Studio och känner till hur du navigerar i gränssnittet. Mer information om Aqua Data Studio finns i officiell Aqua Data Studio dokumentation.

NOTE
Det finns Windows och macOS versioner av Aqua Data Studio. Skärmbilder i den här guiden har tagits med skrivbordsappen macOS. Det kan finnas små skillnader i användargränssnittet mellan versionerna.

Om du vill få de nödvändiga autentiseringsuppgifterna för att ansluta Aqua Data Studio till Experience Platform måste du ha tillgång till arbetsytan Queries i plattformsgränssnittet. Kontakta din organisationsadministratör om du inte har tillgång till arbetsytan Queries.

Registrera servern register-server

När du har installerat Aqua Data Studio måste du först registrera servern. I den officiella dokumentationen för Aqua Data Studio finns anvisningar om hur du startar Register Server dialogrutan och registrerar servern.

När dialogrutan Register Server visas för en PostgresSQL-server anger du följande information för serverinställningarna.

  • Name: Namnet på anslutningen. Du bör ange ett eget namn för att känna igen anslutningen.
  • Login Name: Inloggningsnamnet är ditt organisations-ID för plattformen. Det har formen ORG_ID@AdobeOrg.
  • Password: Det här är en alfanumerisk sträng som finns på instrumentpanelen för autentiseringsuppgifter i Query Service.
  • Host and Port: Värdslutpunkten och dess port för Query Service. Du måste använda port 80 för att ansluta till Query Service.
  • Database: Databasen som ska användas. Använd värdet för plattformsgränssnittets autentiseringsuppgifter dbname: prod:all.

Query Service autentiseringsuppgifter

Om du vill hitta dina autentiseringsuppgifter loggar du in på Platform-gränssnittet och väljer Queries i den vänstra navigeringen, följt av Credentials. Fullständiga anvisningar om hur du hittar inloggningsuppgifter, värd, port och databasnamn finns i handboken för inloggningsuppgifter.

Query Service erbjuder även autentiseringsuppgifter som inte upphör att gälla så att det går att konfigurera en gång med tredjepartsklienter. I dokumentationen finns fullständiga instruktioner om hur du genererar och använder inloggningsuppgifter som inte upphör att gälla.

Ange SSL-läge

Sedan måste du ange SSL-lägesvärdet som ?sslmode=require. Detta görs på fliken Driver i dialogrutan Edit Server Properties. I den officiella dokumentationen för Aqua Data Studio finns instruktioner om hur du redigerar drivrutinsegenskaper och konfigurerar SSL för PostgreSQL. Använd sökfältet för att hitta egenskapen sslmode.

IMPORTANT
Läs Query Service SSL-dokumentationen om du vill veta mer om SSL-stöd för tredjepartsanslutningar till Adobe Experience Platform Query Service och hur du ansluter i SSL-läge verify-full.

När du har angett anslutningsinformationen väljer du Test Connection på samma flik för att se till att autentiseringsuppgifterna fungerar som de ska. Om ditt anslutningstest lyckas väljer du Save för att registrera servern. En bekräftelsedialogruta visas som bekräftar anslutningen och anslutningsikonen visas på kontrollpanelen. Nu kan du ansluta till servern och visa dess schemaobjekt.

Nästa steg

Nu när du har anslutit till Query Service kan du använda Query Analyzer i Aqua Data Studio för att köra och redigera SQL-satser. Mer information om hur du skriver och kör frågor finns i guidensom kör frågor.

recommendation-more-help
ccf2b369-4031-483f-af63-a93b5ae5e3fb