Anslut Aqua Data Studio till frågetjänst

Det här dokumentet innehåller stegen för anslutning Aqua Data Studio med Adobe Experience Platform Query Service.

Komma igång

Den här guiden kräver att du redan har åtkomst till Aqua Data Studio och känna till hur man navigerar i gränssnittet. Mer information om Aqua Data Studio finns i officiell Aqua Data Studio dokumentation.

NOTE
Det finns Windows och macOS versioner av Aqua Data Studio. Skärmbilder i den här guiden har tagits med macOS datorprogram. Det kan finnas små skillnader i användargränssnittet mellan versionerna.

Hämta nödvändiga autentiseringsuppgifter för anslutning Aqua Data Studio till Experience Platform måste du ha tillgång till Queries i plattformsgränssnittet. Kontakta din organisations administratör om du inte har tillgång till Queries arbetsyta.

Registrera servern register-server

Efter installation Aqua Data Studiomåste du först registrera servern. I den officiella dokumentationen för Aqua Data Studio finns instruktioner om hur man gör starta Register Server dialog och registrera servern.

När Register Server visas för en PostgresSQL-server. Ange följande information för serverinställningarna.

  • Name: Namnet på anslutningen. Du bör ange ett eget namn för att känna igen anslutningen.
  • Login Name: Inloggningsnamnet är ditt organisations-ID. Det tar formen av ORG_ID@AdobeOrg.
  • Password: Det här är en alfanumerisk sträng som finns på Query Service Instrumentpanel för autentiseringsuppgifter.
  • Host and Port: Värdslutpunkten och dess port för Query Service. Du måste använda port 80 för att ansluta till Query Service.
  • Database: Databasen som ska användas. Använd värdet för plattformsgränssnittets autentiseringsuppgifter dbname: prod:all.

Query Service autentiseringsuppgifter

Logga in på Platform Användargränssnitt och markera Queries från vänster navigering, följt av Credentials. Fullständiga anvisningar om hur du hittar inloggningsuppgifter, värd, port och databasnamn finns i inloggningsguide.

Query Service erbjuder även icke-utgångsdatum för att möjliggöra en engångskonfiguration med tredjepartsklienter. Läs dokumentationen för fullständiga anvisningar om hur du genererar och använder ej utgångsdatum.

Ställa in SSL-läge

Därefter måste du ange SSL-lägesvärdet som ?sslmode=require. Detta görs från Driver -fliken i Edit Server Properties -dialogrutan. I den officiella dokumentationen för Aqua Data Studio finns instruktioner om hur man gör redigera drivrutinsegenskaper och konfigurera SSL för PostgreSQL. Använd sökfältet för att hitta sslmode -egenskap.

IMPORTANT
Se Query Service SSL-dokumentation om du vill veta mer om SSL-stöd för tredjepartsanslutningar till Adobe Experience Platform Query Service och hur du ansluter med verify-full SSL-läge.

När du har angett anslutningsinformationen väljer du Test Connection för att säkerställa att dina uppgifter fungerar som de ska. Om ditt anslutningstest lyckas väljer du Save för att registrera servern. En bekräftelsedialogruta visas som bekräftar anslutningen och anslutningsikonen visas på kontrollpanelen. Nu kan du ansluta till servern och visa dess schemaobjekt.

Nästa steg

Nu när du har anslutit till Query Servicekan du använda Query Analyzer inom Aqua Data Studio för att köra och redigera SQL-satser. Mer information om hur du skriver och kör frågor finns i köra frågeguide.

recommendation-more-help
ccf2b369-4031-483f-af63-a93b5ae5e3fb