Anslut PSQL till frågetjänst

PSQL är ett kommandoradsgränssnitt som installeras när du installerar PostgreSQL på din dator. Det här dokumentet innehåller stegen för att ansluta PSQL med Adobe Experience Platform Query Service.

NOTE
Den här handboken förutsätter att du redan har tillgång till PSQL och känner till hur den används. Mer information om PSQL finns i officiell PSQL dokumentation.

När du har installerat PSQL på datorn kan du ansluta PSQL med frågetjänsten. Återgå till Platform Gränssnitt, välj sedan Queries, följt av Credentials.

Under PSQL Command väljer du Copy to clipboard ikon ( Kopiera ikon ) för att kopiera kommandosträngen.

Fliken Autentiseringsuppgifter för kontrollpanelen Frågor med kopieringsikonen markerad.

Klistra in kommandosträngen i ett terminal- eller kommandoradsfönster och tryck på Retur på tangentbordet.

IMPORTANT
Om du är på en dator använder du en textredigerare för att ta bort radbrytningarna i kommandosträngen och kopierar sedan strängen. Om du använder version 12.0 eller senare måste du lägga till PGGSSENCMODE=disable till anslutningssträngen. Om du använder inloggningsuppgifter som inte förfaller måste du dessutom ersätta lösenordsfältet med det inloggningslösenord som inte förfaller. Om du vill veta mer om autentiseringsuppgifter som inte upphör att gälla läser du inloggningsguide.

Du bör se följande resultat:

psql (10.5, server 0.1.0)
SSL connection (protocol: TLSv1.2, cipher: ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, bits: 256, compression: off)
Type "help" for help.
all=>

Om du inte ser minst version 10.5 måste du ladda ned den versionen eller senare.

Nästa steg

Nu när du är ansluten till Query Servicekan du använda PSQL för att skriva frågor. Mer information om hur du skriver och kör frågor finns i guiden köra frågor.

recommendation-more-help
ccf2b369-4031-483f-af63-a93b5ae5e3fb