Anslut Postico till Query Service (Mac)

Det här dokumentet innehåller stegen för anslutning Postico med Adobe Experience Platform Query Service.

NOTE
Den här handboken förutsätter att du redan har tillgång till Postico och känner till hur man navigerar i gränssnittet. Mer information om Postico finns i officiell Postico dokumentation.
Dessutom Postico är endast som finns på macOS-enheter.

Ansluta Postico till frågetjänst, öppna Postico och markera New Favorite. Dialogrutan för anslutningsinställningar visas. Härifrån kan du ange parametervärden som ska kopplas till Adobe Experience Platform. Ange anslutningsinställningarna som anges nedan. Instruktioner om hur du ansluta till en PostgreSQL-server med Postico finns också på den officiella Postico-webbplatsen.

Anslutningsparameter
Beskrivning
Host:
Värdnamnet för PostgreSQL-servern.
Port:
Porten för Query Service. Du måste använda port 80 eller 5432 att ansluta till Query Service.
User
Skapa ett namn för den specifika anslutningen. Lämna fältet tomt om du vill använda ditt inloggningsnamn för Mac.
Password
Den här alfanumeriska strängen är din Experience Platform Password autentiseringsuppgifter. Om du vill använda icke-förfallande autentiseringsuppgifter är det här värdet det sammanfogade argumentet från technicalAccountID och credential hämtas i JSON-konfigurationsfilen. Lösenordsvärdet har följande format: {technicalAccountId}:{credential}. Konfigurations-JSON-filen för icke-förfallande autentiseringsuppgifter är en engångshämtning under initieringen som Adobe inte har någon kopia av.
Database
Använd Experience Platform Database autentiseringsvärde: prod:all.

Mer information om hur du hittar databasnamn, värd, port och inloggningsuppgifter finns i inloggningsguide. Logga in på Platformväljer Queries, följt av Credentials.

När du har infogat dina inloggningsuppgifter väljer du Connect för att ansluta till frågetjänsten.

När du har anslutit till plattformen kan du se en lista över alla relationer som tidigare gjorts med Query Service.

Skapa SQL-satser

Om du vill skapa en ny SQL-fråga väljer du SQL Query från sidlisten. Du kan också använda kortkommandot ( ⇧ T) för att navigera till frågevyn och ange den fråga som du vill köra. När du är klar väljer du Execute Statement för att köra frågan. En tabell visas med resultatet av den slutförda frågekörningen.

Mer information om använda frågevyn.

Nästa steg

Nu när du är ansluten till Query Servicekan du använda Postico för att skriva frågor. Mer information om hur du skriver och kör frågor finns i köra frågeguide.

recommendation-more-help
ccf2b369-4031-483f-af63-a93b5ae5e3fb