Datastyrningsöversikt

Lär dig hur du får fullständig kontroll över dina data från den punkt de samlas in i datakällor till när de syndikeras till mål utanför Adobe Experience Platform. Datastyrning är ett enkelt utbyggbart ramverk som är djupt inbäddat i arbetsflöden för dataanvändning. Ramverket bygger på tre huvudaspekter - etiketter, policyer och tillämpning. Mer information finns på dokumentation om datastyrning.

recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763