Uppdatera specifika profilattribut med upsert

Lär dig hur du uppdaterar ett specifikt attribut för en profil med upsert Adobe Experience Platform. När du importerar en post till Platform med endast det specifika attributet, uppdateras vanligtvis värdet men även de andra attributen med null värden. Upsert gör att du kan uppdatera bara det önskade attributet, samtidigt som de återstående fälten behåller sina aktuella värden.

recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763