Aktivera för annonspartners via LiveRamp-destinationer

Lär dig hur du konfigurerar LiveRamp-destinationer i Real-Time CDP för att skicka målgrupper till dina aktiveringspartners. Detaljerad dokumentation finns på LiveRamp - Onboarding-anslutning och LiveRamp - Distribution Connection.

recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763