Förbered data

Lär dig hur du rensar, förbereder och kombinerar data från flera datauppsättningar för att skapa en ny datauppsättning med hjälp av funktionerna CTAS (Create Table AS) och Spark SQL för rapportering och instrumentpaneler. Mer information finns på Dokumentation för frågetjänsten.

recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763