Film om direktuppspelad segmentering

Läs om hur funktionen för direktuppspelningssegmentering i Adobe Experience Platform gör det möjligt för varumärken att personalisera kundupplevelser baserat på realtidsdata. Se ett exempel på kundupplevelsen och få en snabb genomgång av gränssnittet. Mer information finns i Dokumentation för Segment Builder.

NOTE
"Segment" har bytt namn "Målgrupper" i plattformsgränssnittet. Välj Skapa målgrupper > Byggregel för att ange den regelbyggare som finns i den här videon.
recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763