Granskningsloggar

Läs om hur granskningsloggen kan hjälpa dig att uppfylla dina krav på regelefterlevnad och felsöka implementeringen av Adobe Experience Platform. Mer information finns på dokumentation om granskningsloggar eller API-referens.

recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763