Introduktion till intelligenta tjänster

En introduktion på hög nivå till Intelligent Services, som ger marknadsföringsanalytiker och yrkesverksamma möjlighet att utnyttja kraften i artificiell intelligens och maskininlärning i användningsfall av kundupplevelse utan datavetenskap. Mer information finns på Intelligent Services-dokumentation.

recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763