Aktivera profiler och segment till ett mål

Lär dig hur du aktiverar målgruppssegment för destinationer i Real-Time CDP. Starta den här arbetsströmmen i antingen mål- eller segmentgränssnittet. Mer information finns i dokumentationen.

recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763