Skapa datauppsättningar och importera data

I den här videon visas hur du skapar datauppsättningar och importerar data i Adobe Experience Platform-gränssnittet. Mer detaljerad produktdokumentation finns i importera gruppdata med användargränssnittet och skapa en datauppsättning med API:er. Mer information finns på Dokumentation om dataöverföring.

recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763