Överför målgrupper till Adobe Experience Platform

Lär dig hur du överför målgrupper i CSV-format till Adobe Experience Platform. Mer information finns i Dokumentation för Segment Builder.

recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763