[Integrering]{class="badge positive"}

Aktivera segment och profilattribut

Lär dig hur du aktiverar segment och profilattribut från Adobe Real-time Customer Data Platform till Adobe Target för att visa personaliserat innehåll i realtid på dina webbplatser, mobilappar och andra digitala resurser. Mer information finns i Aktivera målgruppsdata för att profilera destinationsdokumentation.

recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763