Använd uppräknade fält och föreslagna värden

Lär dig hur du använder uppräknade fält och föreslagna värden för att skapa egna listrutor i segmentbyggargränssnittet. Mer information finns i dokumentationen.

recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763