Konfigurera AI för kundbenägenhet

Lär dig hur du skapar en instans av Kund-AI för att förutsäga kundbeteende.

TIP
Kundens AI stöder både Adobe Analytics- och Adobe Audience Manager-datauppsättningar utan att ni behöver ETL era data för att följa CEE-schemat (Consumer Experience Event). Mer information finns på Handbok för förberedelse av data för Intelligent Services.
recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763