Konfigurera relationer mellan scheman

I den här videon visas hur du konfigurerar en relation mellan två scheman i Adobe Experience Platform. Med relationer kan du använda en datauppsättning som sökregister för en annan. Detaljerad produktdokumentation finns på Definiera en relation mellan två scheman med Schemaredigeraren och Definiera en relation mellan två scheman med API:t för schemaregister

recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763