Konfigurera ett socialt mål

Lär dig hur du konfigurerar en social destination i Adobe Experience Platform, inklusive autentisering, segmenttilldelning, ID-mappning osv. Mer information finns i dokumentationen.

recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763