Skapa sekventiella målgrupper

I den här videon får du lära dig hur du lägger till Experience Events i en tidslinje för att skapa en målgrupp som har utfört åtgärder i en viss ordning inom en viss tid. Mer information finns i Dokumentation för Segment Builder.

NOTE
"Segment" har bytt namn "Målgrupper" i plattformsgränssnittet. Välj Skapa målgrupper > Byggregel för att ange den regelbyggare som finns i den här videon.
recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763