Skapa schemafältgrupper

I den här videon visas hur du skapar schemafältgrupper i Adobe Experience Platform. Schemafältgrupper är återanvändbara komponenter som definierar de flesta fält i XDM-scheman (Experience Data Model). Mer information finns på schemadokumentation.

recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763