Använda gränssnittet Privacy Service

Lär dig hur du skapar sekretessförfrågningar i Privacy Servicen och hur du övervakar och granskar deras status på kontrollpanelen. Mer information finns på Privacy Service - dokumentation.

recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763