Kör frågor

I den här videon visas hur du kör frågor i Adobe Experience Platform-gränssnittet och i en PSQL-klient. Dessutom visas om du använder enskilda egenskaper i ett XDM-objekt, använder funktioner som definieras av Adobe och använder CREATE TABLE AS SELECT (CTAS). Detaljerad produktdokumentation finns i Användargränssnittshandbok för frågeredigeraren.
Mer information finns på Dokumentation för frågetjänsten.

recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763