Skapa scheman

I den här videon visas hur du skapar scheman i Adobe Experience Platform med klassen XDM Individual Profile och olika fältgrupper. Detaljerad produktdokumentation finns på skapa ett schema i användargränssnittet och skapa ett schema med API.

recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763