Konfigurerar filbaserad molnlagring eller e-postmarknadsföring mål

Få tips under genomgången av konfigurationen av ett filbaserat mål i Adobe Real-time Customer Data Platform (CDP). Detta gäller molnlagring destinationer (t.ex. S3 eller SFTP) och e-postmarknadsföring destinationer. Mer detaljerad produktdokumentation finns i:

recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763