Använda varningar

Lär dig hur du prenumererar på och administrerar aviseringar i Adobe Experience Platform. Varningar hjälper dig att övervaka olika processer för att säkerställa att plattformsimplementeringen fungerar smidigt. Mer information finns på Dokumentation för aviseringar.

recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763