Schemalägg borttagning av datauppsättning

Lär dig hur du schemalägger borttagningar av datauppsättningar med hjälp av funktionen Adobe Experience Platform Data Hygiene.

Om du tar bort en datauppsättning kan datafördelare och datatekniker ange ett förfallodatum för en datauppsättning. Mer information finns på dokumentation om datthygien.

NOTE
Alla plattformskunder kan ta bort datauppsättningar på begäran. Schemaläggning av borttagningar av datauppsättningar är för närvarande endast tillgängligt för kunder som har skölden för hälso- och sjukvård eller skölden för skydd av privatlivet och säkerheten.
recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763