Skapa dynamiska målgrupper

Dynamiska målgrupper är en avancerad segmenteringsfunktion i Adobe Experience Platform som löser de skalbarhetsproblem som marknadsförare traditionellt möter när de skapar målgrupper för marknadsföringskampanjer. Mer information finns i Dokumentation för Segment Builder.

NOTE
"Segment" har bytt namn "Målgrupper" i plattformsgränssnittet. Välj Skapa målgrupper > Byggregel för att ange den regelbyggare som finns i den här videon.
recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763