Använda Privacy Services-API

Lär dig hur du anropar API-slutpunkter, inklusive listor och uppslag, skapar en jobbbegäran och skapar en begäran om samtycke. Mer information finns på Privacy Service - dokumentation.

recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763