Översikt över kundprofiler i realtid

I den här videon förklaras hur Adobe Experience Platform sammanställer och uppdaterar kundprofiler i realtid och hur du kan komma åt och använda dessa profiler. Mer information finns på Kundprofildokumentation i realtid.

recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763