stödja användningsexempel för prospektering utanför webbplatsen med partnerdata i Real-Time CDP

Läs mer om arbetsflödet för att importera nya potentiella kunder från partners i Real-Time CDP för målgruppsanpassning före besök. Mer information finns på Engagera och värva nya kunder genom prospektering av användningsfall dokumentation.

recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763