[B2B Edition]{class="badge informative"}

Scheman i Real-time Customer Data Platform B2B Edition

Adobe Real-time Customer Data Platform B2B Edition innehåller flera standardprogram XDM-klasser (Experience Data Model) som samlar in information om viktiga B2B-datatjänster, som konton, möjligheter, kampanjer med mera. Dessutom kan du med Real-Time CDP B2B Edition definiera många-till-ett-relationer mellan dessa scheman så att de kan delta i avancerad segmenteringsanvändning.

IMPORTANT
Du måste ha tillgång till Real-Time CDP B2B Edition för att B2B-scheman ska kunna delta i Kundprofil i realtid.

Följande standardklasser finns i Real-Time CDP B2B Edition:

Om du vill veta hur scheman passar in i ditt B2B-arbetsflöde kan du läsa självstudiekurs från början till slut.

Anvisningar om hur du skapar en många-till-ett-relation mellan två scheman finns i självstudiekursen om definiera B2B-schemarelationer.

Om du använder en B2B-källanslutning kan du använda ett verktyg för att automatiskt generera nödvändiga scheman och relationerna mellan dem. Se guiden på B2B-namnutrymmen i källdokumentationen om du vill ha mer information.

recommendation-more-help
6f08adb8-9d4a-4cec-8173-ab4c03ac2841