Adobe Real-Time CDP Dokumentation rtcdp-documentation

Använd Adobe Real-time Customer Data Platform (Real-Time CDP) för att samla in kända och anonyma data från flera olika företagskällor för att skapa kundprofiler som kan användas för att leverera personaliserade kundupplevelser i alla kanaler och enheter i realtid. Läs Real-Time CDP - översikt för mer information.

Nyheter? whats-new

Få en glimt av de senaste förbättringarna i Real-Time CDP-produkter och -dokumentation. En omfattande lista över funktioner, förbättringar och korrigeringar finns i versionsinformationen. Håll dig uppdaterad om de senaste ändringarna i vår dokumentation genom att besöka dokumentationsuppdateringsavsnitt i månadsversionsinformationen.

Använd fallspelningsböcker

The Use Case Playbooks är nu allmänt tillgängliga för alla kunder som har Real-Time CDP och Adobe Journey Optimizer. Use Case Playbooks är utformade för att hjälpa användare att klara utmaningar när de börjar med Real-time Customer Data Platform eller Adobe Journey Optimizer. När du är osäker på var du ska börja eller hur du ska skapa rätt material för dina behov kan du få inspiration med Use Case Playbooks och skapa olika resurser så att du kan testa och importera till produktionsmiljöer när du är klar.

bild

Verktyg i sandlådan

Använd sandlådeverktygen för att förbättra konfigurationsnoggrannheten över sandlådor och exportera och importera konfigurationer mellan sandlådor sömlöst. Du kan använda sandlådeverktygen för att markera olika objekt och exportera dem till ett paket.

bild

Beräknade attribut

Sammanfatta enkelt händelsedata i profilattribut med ett intuitivt användargränssnitt för förbättrad beteendebaserad segmentering, personalisering och aktivering. Med den här funktionen kan du skapa beräknade attribut på ett självbetjäningssätt, hantera dem och använda dem vid segmentering, Real-Time CDP-destinationer eller Adobe Journey Optimizer. Dessutom förenklar beräkningsattribut segmenterings- och researbetsflödena så att ni smidigt kan leverera relevanta upplevelser.

bild

Dataexport

Funktionen för datauppsättningsexport är nu allmänt tillgänglig. Se vilka datauppsättningar du kan exportera baserat på appen Experience Platform du köpt och kontrollera skyddsutkast för export av datauppsättningar.

bild

Stöd för partnerdata

Utför marknadsföring i Real-Time CDP, med profiler för potentiella kunder och partner-ID:n från våra partners, för att nå nya kunder och berika era egna data. Utnyttja cookiefria identifierare och hashas-PII från valfria datapartner för att nå nya nätkunder och minska beroendet av cookies från tredje part.

bild

Börja med grunderna start-with-basics

Börja med att läsa materialet i länkarna nedan för att bekanta dig med Real-Time CDP koncept, användargränssnitt, arbetsflöden och föreslagna användningsexempel.

Kom igång
Få en översikt över Real-Time CDP och lär dig hur du kan importera, hantera och aktivera data i stor skala med Real-Time CDP.

Vilken utgåva av Real-Time CDP passar mitt företag?
Förstå skillnaderna mellan de olika utgåvorna av Real-Time CDP och bestäm vilken som är bäst för ditt företag.

Användargränssnitt
Förstå elementen på Real-Time CDP användargränssnitt, navigera och optimera upplevelsen i programmen.

Utforska ett komplett arbetsflöde
Förstå dataflödet från konsumtion, genom att berika profiler och skapa målgrupper, till aktivering.

Exempel på Real-Time CDP-användningsfall
Upptäck hur Real-Time CDP kan hjälpa ert företag att skaffa nya kunder, berika era kända profiler och mycket annat.

Utforska kärnpelarna i Real-Time CDP och dokumentationen explore-core-pillars

Förstå de fyra grundpelarna i Adobe Real-Time CDP som hjälper dig att

  • Samla in eller importera data via en mängd olika källkopplingar och datainsamlingsmetoder.
  • Hantera och segmentera era mest värdefulla profiler i målgrupper,
  • Ha koll på att ni hanterar data samtidigt som ni följer olika regler, begränsningar och policyer som gäller för dataanvändning.
  • Marknadsför för era kunder och personalisera deras upplevelser över alla kanaler.

Utdrag från en bild som visar Adobe Real-Time CDP fyra pelare.

Länkarna till produktdokumentationen nedan visar hur de fyra grundpelarna i Adobe Real-Time CDP kan hjälpa er att uppnå era användningsexempel.

{width="35px"}
Intag och hantering av data
Upptäck de många sätt på vilka ni kan få in data i Real-Time CDP.
Batchförtäring - Direktinmatning - Källor - Scheman - Datauppsättningar - Frågor
{width="35px"}
Profiler och målgrupper
Hantera olika typer av profiler och gruppera dem i målgrupper baserat på gemensamma intressen, beteenden eller egenskaper.
Målgrupper - Profiler - Identiteter - Licensanvändning - Sekretesshantering
{width="35px"}
Datastyrning och förtroende
Förstå hur man säkerställer att olika regler, begränsningar och policyer som gäller för dataanvändning följs.
Datastyrning - Dataanvändningsetiketter - Dataanvändningspolicyer
{width="35px"}
Dataaktivering
Marknadsför till era kunder i alla kanaler och exportera data från Real-Time CDP till önskad lagringsplats.
Målkatalog - Måltyper - Aktivera målgrupper - Exportera datauppsättningar
{width="35px"}
Konfiguration och administration
Som administratör kan du lära dig hur du kan hjälpa ditt team med rätt behörigheter, åtkomstkontroller och sandlådekonfigurationer.
Åtkomstkontroll - Attributbaserad åtkomstkontroll - Handbok från början till slut - Hantering av sandlådor
{width="35px"}
Moln- och AI/ML-funktioner
AI- och ML-funktionerna hjälper dig vid varje steg på vägen i flera instrumentpaneler. Vissa högdagrar är områden nedan.
Se lika målgrupper - Kund-AI - Relaterade konton - Prediktiv lead- och kontobedömning - Matchning av lead-till-konto
{width="35px"}
Garantier och bästa metoder
Lär dig mer om bästa praxis och aktuella begränsningar när du arbetar med data i Real-Time CDP.
Guardrails - Metodtips för tillstånd för datahantering - Bästa praxis för datamodellering - Bästa praxis för Privacy Service
{width="35px"}
Utvecklare
Använd de olika API:erna och SDK:erna från Real-Time CDP för att konfigurera datainhämtning, hantera profiler, skapa målgrupper med mera.
Autentisera och komma igång med API:er - Fullständig API-referens - Destination SDK - Källor SDK - Mobile SDK

Introduktionsvideor featured-videos

Titta på de här tre introduktionsfilmerna för att få en bättre förståelse för Real-Time CDP, dess arkitektur, gränssnitt och hur det passar in i den större Adobe Experience Cloud.

Real-Time CDP som en del av Adobe Experience Cloud video

Real-Time CDP som en del av Adobe Experience Cloud

Förstå var Real-Time CDP passar in i större Adobe Experience Cloud

miniatyrbild för Adobe Experience Platform grundläggande arkitektur

Grundläggande Adobe Experience Platform-arkitektur

Lär dig Adobe Experience Platform högnivåarkitektur genom en genomgång av ett översiktsdiagram

miniatyrbild för videon"Interface tour of Adobe Experience Platform"

Interface tour of Adobe Experience Platform

Lär dig navigera i Real-Time CDP användargränssnitt

Ytterligare resurser additional-resources

Klicka på länkarna nedan om du vill veta mer om Real-Time CDP användningsområden, tjänster och mycket annat.

Håll dig informerad, delta i communityn och lyft din Adobe Real-Time CDP-upplevelse!
Besök Real-time Customer Data Platform community och diskutera funktionalitet med andra verksamma. Gå med i communityn idag!
recommendation-more-help
6f08adb8-9d4a-4cec-8173-ab4c03ac2841