Digital Experience-utkast

Planer för digitala upplevelser är repeterbara implementeringar som gör att ni kan hantera strategier och snabbt lösa etablerade affärsproblem. Varje utkast innehåller en serie artefakter som förklarar de mest värdefulla problemen, arkitekturer, implementeringssteg, tekniska överväganden och länkar till relevant dokumentation.

recs-overview-body-1
recs-overview-body-2
recs-overview-body-3
recs-overview-body-4
recs-overview-body-5
recs-overview-body-6

Nyheter

Utvalda utkast

miniatyrbild för Triggered Messaging och Experience Platform Blueprint

Flerkanalsmarknadsföring

Skicka meddelanden och påverka kundupplevelserna i realtid med Platform som ett centralt nav.

miniatyrbild för Kundaktiveringsplanen

Känd kundaktivering

Leverera målgruppsaktiverad flerkanalsreklam.

miniatyrbild för utkast för digital beteendedatakonsolidering

Reseanalys över flera kanaler

Få en samlad bild av kundernas beteende i olika kanaler.

Blogginlägg

recommendation-more-help
045b7d44-713c-4708-a7a6-5dea7cc2546b