Journey Optimizer med Adobe Campaign Design

Visar hur Adobe Journey Optimizer kan användas tillsammans med Adobe Campaign för att skicka meddelanden internt med hjälp av meddelandeservern i Campaign.

Om du vill ha mer information om hur du integrerar med en viss version av Adobe Campaign och Adobe Journey Optimizer läser du i motsvarande guide för respektive Adobe Campaign-version.

recommendation-more-help
045b7d44-713c-4708-a7a6-5dea7cc2546b