Campaign v7-plan

Adobe Campaign v7 är ett kampanjverktyg som är byggt för traditionella marknadsföringskanaler som e-post och direktreklam. Den erbjuder robusta ETL- och datahanteringsfunktioner för att hjälpa till att utforma och strukturera den perfekta kampanjen. Dess orkestreringsmotor ger möjlighet till multitouch-marknadsföring med fokus på batchbaserade resor.

Den levereras också tillsammans med en realtidsserver för meddelanden som gör det möjligt för marknadsföringsteamen att skicka fördefinierade meddelanden baserat på en total nyttolast från alla IT-system för exempelvis lösenordsåterställning, orderbekräftelse, e-kvitto och mycket annat.

Användningsfall

 • Batchbaserade meddelandeprogram
 • Påbörja och återmarknadsföra kampanjer
 • Reklam för direktreklam, broschyrer och tidskrifter
 • Enkelt transaktionsmeddelande med låg volym (t.ex. lösenordsåterställning, e-postkvittenser, orderbekräftelser osv.)

Arkitektur

Referensarkitektur för Campaign v7 Blueprint

Integreringsmönster

Scenario
Beskrivning
Funktioner
Real-Time CDP med Adobe Campaign
Visar hur Adobe Experience Platform Real-Time CDP och dess centraliserade segmenteringsverktyg kan användas tillsammans med Adobe Campaign för att leverera personaliserade konversationer
 • Delning av profiler och målgrupper från Real-Time CDP till Adobe Campaign via utbyte av molnlagringsfiler och arbetsflöden för inhämtning från Adobe Campaign
 • Dela enkelt data om leverans och interaktion från kundkonversationer tillbaka till Real-Time CDP från Adobe Campaign för att förbättra både kundprofilen i realtid och tillhandahålla flerkanalsrapportering om meddelandekampanjer
Journey Optimizer med Adobe Campaign
Visar hur du kan använda Adobe Journey Optimizer för att orkestrera 1:1-upplevelser med hjälp av kundprofilen i realtid och utnyttja Adobe Campaign transaktionsmeddelandesystem för att skicka meddelandet

Utnyttja Journey Optimizer kundprofil i realtid och kraften i att orkestrera i det ögonblick upplevelserna inträffar, samtidigt som ni använder Adobe Campaign inbyggda meddelandefunktioner i realtid för att göra den sista milkommunikationen

Överväganden:

 • Kan skicka upp till 50 000 meddelanden per timme via meddelandeservern i realtid
 • Ingen begränsning görs från Journey Optimizer, så man kan försäkra sig om teknisk kontroll genom en företagsarkitekt före försäljningen
 • Beslutshantering stöds inte i nyttolaster till Campaign v7 realtidsmeddelandeserver

Förutsättningar

Granska följande villkor nedan.

Programserver och meddelandeserver i realtid

 • Adobe Campaign Client Console krävs för att interagera och använda Campaign v8-programmet. Det är en Windows-baserad klient som använder vanliga Internet-protokoll (SOAP, HTTP, etc.). Kontrollera att du har de behörigheter som krävs aktiverade i organisationen för att distribuera, installera och köra programvara

 • Tillåt listning av IP-adress

  • Identifiera de IP-intervall som alla användare kommer att utnyttja vid åtkomst till klientkonsolen
  • Identifiera vilka företagssystem som kommer att tillåtas att prata med realtidsmeddelandeservern och se till att de har en statiskt tilldelad IP eller ett intervall som du kan tillåtelselista
  • Detta kan konfigureras och styras via Campaign Control Panel
 • Nyckelhantering via FTP

  • Ha offentliga SSH-nycklar tillgängliga för användning med Campaign via sFTP. Detta kan konfigureras och styras via Campaign-kontrollpanelen.

E-post

 • Ha en underdomän klar att användas för att skicka meddelanden
 • Underdomänen kan antingen delegeras helt till Adobe (rekommenderas) eller CNAME kan användas för att peka mot Adobe-specifika DNS-servrar (anpassad)
 • Google TXT-post krävs för varje underdomän för att säkerställa god levererbarhet

Mobilpush

 • Ha en mobilutvecklare tillgänglig för att driftsätta, konfigurera och bygga mobilappen
 • Adobe tillhandahåller bara ett SDK för att samla in den information som behövs från FCM (Android) och APNS (iOS) för att skicka meddelandenyttolaster till sina servrar. Kunden ansvarar för hur mobilappen behöver kodas, driftsättas, hanteras och felsökas

Webbprogram (valfritt)

 • Kan delegera ytterligare en underdomän för Campaign-värdbaserade avbeställnings- och landningssidor
 • SSL-certifikat rekommenderas

Skyddsräcken

Granska följande skyddsutkast.

Programserverns storlek

 • Lagring kan skalas till upp till 100 miljoner profiler

 • Konfigurera och styr åtkomsten till användare via Adobe Admin Console (rekommenderas) eller lokalt i själva programmet

 • Datainläsning till Campaign förväntas ske via gruppfiler

  • Stöd för inläsning av API-data är främst avsett för hantering av profiler eller enkla objekt i databasen (d.v.s. skapa och uppdatera). Den är inte avsedd att användas för att läsa in stora datavolymer eller batchliknande åtgärder.
  • Det går inte att använda API:er för att läsa data för anpassade programsyften
 • API-anrop är begränsade till 15 per sekund eller 150 kB per dag i skala

Storlek på batchmeddelandeserver

 • Kan skalas för att hantera upp till 2,5 miljoner meddelanden per timme

Storlek på meddelandeserver i realtid

 • Kan skicka upp till 50 000 meddelanden per timme
 • Som standard etableras två meddelandeservrar i realtid. Möjlighet att skala upp till åtta meddelandeservrar i realtid.

SMS-konfiguration

 • Campaign ger möjlighet att integrera med en SMS-leverantör. Leverantören anskaffas av kunden och integreras med kampanjen för att skicka SMS-baserade meddelanden

 • Stöd ges via SMPP-protokollet

 • Det finns tre (3) olika typer av SMS som Adobe kan stödja:

  • SMS MT (Mobile Terminated): ett SMS som Adobe Campaign skickar ut till mobiltelefoner via SMPP-leverantören.
  • SMS MO (Mobile Originated): ett SMS som skickas av en mobil till Adobe Campaign via SMPP-leverantören.
  • SMS SR (statusrapport), DR eller DLR (leveranskvitto): ett returkvitto som skickas av mobilen till Adobe Campaign via SMPP-leverantören som anger att SMS:et har tagits emot. Adobe Campaign kan också få ett SR-meddelande som anger att meddelandet inte kunde levereras, ofta med en beskrivning av felet.

Mobil push-konfiguration

 • Två metoder som stöds för integrering med mobila enheter för push-meddelanden:

  • Experience Platform Mobile SDK (rekommenderas)
  • Campaign Mobile SDK
 • Experience Platform Mobile SDK-väg:

  • Utnyttja Adobe-taggar och Campaign Classic-tillägget för att konfigurera integreringen med Experience Platform Mobile SDK
  • behöver kunskaper om Adobe-taggar och datainsamling
  • behöver mobilutvecklingsupplevelse med push-meddelanden i både Android och iOS för att distribuera SDK, integrera med FCM (Android) och APNS (iOS) för att få push-token, konfigurera din app så att den tar emot push-meddelanden och hantera push-interaktioner
 • Campaign Mobile SDK

  note important
  IMPORTANT
  Om ni distribuerar Campaign SDK och arbetar med andra Experience Cloud-program måste de använda Experience Platform Mobile SDK för datainsamling. Detta är ett annat SDK och måste installeras tillsammans med Campaign SDK

Implementeringssteg

Se Komma igång-guiden för att implementera Adobe Campaign v7.

Relaterad dokumentation

recommendation-more-help
045b7d44-713c-4708-a7a6-5dea7cc2546b