Dokumentation om mobilt SDK för Adobe Experience Platform

Välkommen till startsidan för produkt- och teknisk dokumentation om mobilt SDK för Adobe Experience Platform. Här finns självhjälp och supportinformation.

Användarhandböcker lists-documentation-1

 • Experience Platform Mobile SDK
  Stärk Adobe Experience Cloud-lösningar och -tjänster i dina mobilappar.
 • Places Service
  Tjänsten Places är en geopositioneringstjänst som gör det möjligt för mobila appar med platsmedvetenhet att förstå platskontexten.

Självstudiekurser tiles-tutorials-1

 • Förstå de mobila SDK:erna för Adobe Experience Platform
  Lär dig om hur Adobe Experience Platform Mobile SDK kan skapa ett heltäckande engagemang i dina mobilapplikationer. Med Platform Mobile SDK kan du inhämta, analysera, engagera och optimera. Högpresterande, modulärt, utbyggbart och integrerat med datainsamling. Datainsamlingens sofistikerade regelmotor, behörigheter och publiceringsarbetsflöden hjälper dig att effektivt implementera Adobe Analytics-, Campaign-, Audience Manager, Target- och tredjepartslösningar i dina mobila appar.
 • Implementera Adobe Experience Cloud i mobilappar
  Lär dig hur du implementerar Adobe Experience Cloud-program i mobila appar med Experience Platform Mobile SDK.
 • Se alla självstudiekurser
  Lär dig de många komponenterna i Experience Platform.

Versionsinformation lists-release

Resurser för utvecklare lists-dev

Relaterade resurser lists-resources-1