Kom igång med Campaign Classic about-adobe-campaign-classic

För att kunna leverera en hög grad av kundengagemang och fantastiska upplevelser måste varumärken skapa enhetliga kundupplevelser på alla kontaktytor. De som marknadsför kan nu effektivt utforma, planera, genomföra, hantera och optimera marknadsföringskampanjer över flera kanaler som ger hög avkastning på marknadsföringsinvesteringar och ökar lojaliteten.

Med Adobe Campaign kan du samordna framtagningen av personliga marknadsföringskampanjer. Adobe Campaign har innovativa funktioner för att modellera, effektivisera och automatisera processerna för marknadsföring och kundkommunikation.

AVAILABILITY
 • Hjälpmaterialen i den här samlingen gäller för Campaign Classic v7 i dess senaste versionen. Ett specifikt märke finns när ett avsnitt också gäller Campaign v8.

 • Adobe Campaign v8-dokumentation finns tillgänglig här.

Upptäck de viktigaste funktionerna i video

Viktiga funktioner key-capabilities

Adobe Campaign erbjuder en plattform för att utforma kundupplevelser över flera kanaler och tillhandahåller en miljö för orkestrering av visuella kampanjer, interaktionshantering i realtid och verkställande över flera kanaler.

Cykeln för marknadsföringskampanjer i Adobe Campaign illustrerar de viktigaste funktionalitetsområdena för produkten:

Integrated Customer Profile integrated-customer-profile

Profiler (kunder, prospekt och prenumeranter på nyhetsbrev osv.) är centraliserade i databasen i Adobe Campaign. Det finns många sätt att förvärva profiler och bygga upp databasen: insamling online via webbformulär, manuell eller automatisk import av textfiler, replikering med företagsdatabaser eller andra informationssystem. Med Adobe Campaign kan du integrera marknadsföringshistorik, inköpsinformation, preferenser, CRM-data och alla relevanta PII-data i en enda samlad vy för att analysera och vidta åtgärder.

I Adobe Campaign är mottagarna de standardprofiler som väljs för att skicka leveranser till (e-post, SMS etc.). Tack vare mottagardata som lagras i databasen kan du filtrera det mål som ska ta emot en viss leverans och lägga till personaliseringsdata i leveransinnehållet. Det finns andra typer av profiler i databasen. De är utformade för olika användningsfall. Exempelvis görs fröprofiler för att testa dina leveranser innan de skickas till det slutliga målet.

Grunderna i profilhantering beskrivs i Om profiler.

Målinriktad segmentering targeted-segmentation

Adobe Campaign har kraftfulla och användarvänliga funktioner för segmentering och målinriktning som gör att du kan skapa mycket välriktade och differentierade erbjudanden. Med den beskrivande analysfunktionen kan du analysera information både i tidigare och senare led i marknadsföringskampanjer. Med filterhanteringen och den grafiska frågeredigeraren kan du även filtrera mottagargrupper och ta prov på eller skapa målgrupper baserat på ett obegränsat antal kriterier. Funktionerna för analys och målinriktning beskrivs på den här sidan och i avsnittet Skapa filter.

Funktionen med avancerad datahantering utökar möjligheterna för databearbetning. Den förenklar och optimerar målinriktningsprocessen genom att inkludera data som inte är modellerade i datakartläggningen. Den här funktionaliteten beskrivs närmare på den här sidan.

Samordna kampanjer i flera kanaler cross-channel-campaign-orchestration

Med Adobe Campaign kan du utforma och orkestrera målinriktade och personaliserade kampanjer över flera kanaler: e-post, direktutskick, SMS och push-meddelanden. Ett enda gränssnitt erbjuder alla funktioner du behöver för att schemalägga, orkestrera, konfigurera, personalisera, automatisera, genomföra och mäta alla kampanjer och all kommunikation. Mer information om schemaläggning och att köra kampanjer finns på den här sidan.

Personalisering och interaktion i realtid personalization-and-real-time-interaction

Locka till dig kundernas uppmärksamhet och förbättra svarsfrekvensen tack vare den avancerade personaliseringen av meddelandets innehåll och rubriker baserade på kundprofiler och preferenser. Mer information om innehållshantering och personalisering av meddelanden finns på den här sidan. Samarbete kring innehållshantering, meddelanden och godkännandekretsar beskrivs i detta avsnitt.

Analys och rapportering analysis-and-reporting

Med Adobe Campaign kan du övervaka och tolka kundernas beteende genom att gradvis berika deras data och profiler. Med rapporterings- och analysverktygen kan du ta vara på varje ny kampanj, målinrikta marknadsföringsinitiativen bättre och optimera deras effekt och med detta avkastningen på investeringen. Mer information finns på den här sidan.

Adobe Experience Cloud-integreringar adobe-experience-cloud-integrations

Du kan kombinera leveransfunktionerna och de avancerade funktionerna för kampanjhantering i Adobe Campaign med en uppsättning lösningar som hjälper till att personalisera användarnas upplevelse. Till exempel kan du använda Adobe Experience Manager, Adobe Analytics, Adobe Target eller utlösare i Adobe Experience Cloud. Ni kan också integrera med Adobe IMS och logga in på Campaign med Adobe ID. Mer information om integreringar över olika lösningar samt av autentisering finns i det här avsnittet.

Kärnfunktioner och tillägg core-capabilities-and-add-ons

Adobe Campaign har en uppsättning funktioner som hjälper till att implementera och optimera personaliserad marknadsföring beroende på dina behov och arkitektur. Vissa av dem är centrala funktioner och andra är beroende av att ett paket installeras och din konfiguration. En detaljerad produktbeskrivning finns här: Adobe Campaign produktbeskrivning.

Följande funktioner finns tillgängliga. Beroende på vilket licensavtal du har kan vissa av dessa funktioner vara tillgängliga eller inte i din instans.

 • Kanaler – utforma och skicka leveranser via olika kanaler: e-post, SMS, Line, mobilappar och direktutskick,
 • Campaign – orkestrera kampanjer över flera kanaler,
 • MRM – hantera marknadsföringsresurser och budgetar,
 • Interaktion – hantera erbjudanden med Campaign,
 • Meddelandecenter – skicka transaktionsmeddelanden via e-post, SMS eller mobilappar,
 • Social marknadsföring - kommunicera i sociala medier: Facebook, X (tidigare Twitter),
 • Arbetsflöde/datahantering – automatisera processer och hantera data med arbetsflöden,
 • Webbapplikationer – skapa webbsidor och formulär,
 • Survey Manager – skapa undersökningar och omröstningar online,
 • Content Manager – hantera e-postinnehåll,
 • Distribuerad marknadsföring – samordna kampanjer för centrala/lokala myndigheter,
 • Response Manager – hantera kundsvar,
 • Kopplingar – använd kopplingar för att kommunicera med externa lösningar och databasmotorer,
 • Webbtjänster – använd Campaign via API:er/webbtjänster,
 • Rapportering – få tillgång till inbyggda rapporter, analysera data och utforma egna rapporter.

Självstudievideo video

I den här videon visas Campaign Classicens viktigaste funktioner.

Det finns fler videor med Campaign Classic om hur man gör här.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1