[Gäller även för v8]{class="badge positive" title="Gäller även Campaign v8"}

Kom igång med frågor about-queries-in-campaign

Du kan hitta frågeverktyget i Adobe Campaign på flera nivåer i programmet. Du kan skapa en målgrupp, segmentera kunder, extrahera och filtrera spårningsloggar och bygga filter osv.

Med Adobe Campaign-frågeverktyget kan du fråga en databas med en dedikerad guide: den allmänna frågeredigeraren. Den nås via menyn Tools > Generic query editor…. Den låter dig extrahera information som finns lagrad i en databas och ordna, gruppera och sortera osv. Användaren kan till exempel hämta mottagare som har klickat mer än "n" gånger på länken i ett nyhetsbrev under en viss period. Med det här verktyget kan du samla in, sortera och visa resultat utifrån dina behov.

Det här verktyget kombinerar alla frågemöjligheter i Adobe Campaign. Du kan till exempel skapa och spara begränsningsfilter. Det innebär att ett användarfilter som har skapats i den allmänna frågeredigeraren kan användas i frågeformuläret i ett arbetsflöde för målgrupper osv.

Frågor skapas med hjälp av fält i den valda tabellen eller med hjälp av en formel.

Klicka här för att lära dig om frågeredigeraren i Campaign.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1