Real-Time Customer Data Platform med Campaign integreringsmönster

Visar hur Adobe Experience Platform och kundprofilen i realtid och det centraliserade segmenteringsverktyget kan användas med Adobe Campaign för att leverera personaliserade samtal.

Program

 • Adobe Experience Platform Real-Time Customer Data Platform
 • Adobe Campaign v7 eller Campaign Standard

Arkitektur

Referensarkitektur för integreringsmönstret Batch Messaging och Adobe Experience Platform {modal="regular"}

Förutsättningar

 • Experience Platform och Campaign Vi rekommenderar att du etablerar dig i samma IMS-organisation och använder Adobe Admin Console för användaråtkomst. Detta garanterar också att kunderna kan utnyttja lösningens väljare inifrån marknadsföringsgränssnittet

Guardrails

I följande avsnitt beskrivs skyddsutkast för den här integreringen.

Adobe Campaign

 • Stöder endast Adobe Campaign driftsättning av enskilda organisationsenheter
 • Adobe Campaign är en källa till sanning för alla aktiva profiler som måste ha profiler i Adobe Campaign och nya profiler bör inte skapas baserat på segment i Experience Platform.
 • Campaign exportera arbetsflöden som kan köras högst var fjärde timme
 • XDM-schema och datauppsättningar för Adobe Campaign wideLog, trackingLogs och adresser som inte kan levereras finns inte i lådan och måste utformas och byggas

Real-time Customer Data Platform segmentdelning

Implementeringssteg

I följande avsnitt beskrivs implementeringsstegen för respektive program.

Adobe Experience Platform

Schema/datauppsättningar

 1. Konfigurera enskilda profiler, upplevelsehändelser och scheman för flera enheter i Experience Platform, baserat på kunddata.
 2. Skapa Adobe Campaign scheman för broadLog, trackingLog, adresser som inte kan levereras samt profilinställningar (valfritt).
 3. Skapa datauppsättningar i Experience Platform för data som ska importeras.
 4. Lägg till etiketter för dataanvändning i Experience Platform till datauppsättningen för styrning.
 5. Skapa profiler som tillämpar styrning av destinationer.

Profil/identitet

 1. Skapa alla kundspecifika namnutrymmen.
 2. Lägga till identiteter i scheman.
 3. Aktivera scheman och datauppsättningar för profilen.
 4. Ställ in sammanfogningsprinciper för olika vyer av Kundprofil i realtid (valfritt).
 5. Skapa segment för Adobe Campaign användning.

Källor/destinationer

 1. Experience Platform och Campaign Standardkällor och -designer
 2. Experience Platform och Campaign Källor och designer för v7
 3. Infoga data i Experience Platform med direktuppspelnings-API:er och källanslutningar.
 4. Konfigurera Azure lagringsmål för blob för användning med Adobe Campaign.

Adobe Campaign

 1. Konfigurera scheman för profil, sökdata och relevanta data för leveranspersonalisering.
IMPORTANT
Det är viktigt att du i nuläget förstår vad datamodellen finns i Experience Platform för profil- och händelsedata så att du vet vilka data som krävs i Adobe Campaign.

Importera arbetsflöden

 1. Läs in och importera förenklade profildata till Adobe Campaign sFTP.
 2. Läs in och importera orkestrerings- och meddelandepersonaliseringsdata till Adobe Campaign sFTP.
 3. Infoga segment i Experience Platform från Azure blob via arbetsflöden.

Exportera arbetsflöden

 1. Skicka Adobe Campaign loggar tillbaka till Experience Platform via arbetsflöden var fjärde timme (broadLog, trackingLog, non-deliverable address).
 2. Skicka tillbaka profilinställningarna till Experience Platform via konsultbaserade arbetsflöden var fjärde timme (valfritt).

Mobil push-konfiguration

 • Två metoder som stöds för integrering med mobila enheter för push-meddelanden:

  • Experience Platform Mobile SDK
  • Campaign Mobile SDK
 • Experience Platform Mobile SDK-väg:

  • Utnyttja Adobe-taggar och Campaign Classic för att konfigurera integreringen med Experience Platform Mobile SDK
  • behöver kunskaper om Adobe-taggar och datainsamling
  • Behöver mobilutvecklingsupplevelse med push-meddelanden i både Android och iOS för att distribuera SDK, integrera med FCM (Android) och APNS (iOS) för att få push-token, konfigurera din app så att den tar emot push-meddelanden och hantera push-interaktioner
 • Campaign Mobile SDK

IMPORTANT
Om du distribuerar Campaign SDK och arbetar med andra Experience Cloud-program som de kommer att kräva att Experience Platform Mobile SDK används för datainsamling. Detta skapar dubblettanrop på klientsidan på enheten.

Relaterad dokumentation

recommendation-more-help
045b7d44-713c-4708-a7a6-5dea7cc2546b