Arbeta med källor och destinationer rtcdp

Om Källor och mål

Med Adobe Experience Platform kan du dela data mellan Campaign Classic och Adobe Real-time Customer Data Platform (RTCDP). På så sätt kan ni inrikta er på Adobe Experience Platform målgrupper i era Campaign-arbetsflöden och sedan skicka tillbaka data till Adobe Real-time Customer Data Platform som hör till dessa målgrupper, som utskick, öppningar och klick.

  • Med Destinationer, som engagerar målgrupper från Adobe Experience Platform i Campaign Classicen. På så sätt kan ni aktivera kända och okända data för era marknadsföringskampanjer.
  • Med Källor, exporterar Campaign Classic (t.ex. skickar, öppnar och klickar) till Adobe Experience Platform. På så sätt kan ni centralisera data som ni samlar in från olika källor till en enda plats och använda de insikter ni får av den för att göra mer.
IMPORTANT
Tänk på lagringsgränserna för SFTP, lagringsgränserna för databaser och de aktiva profilgränserna enligt ditt Adobe Campaign-avtal när du utför den här integreringen.

En mer detaljerad översikt över Adobe Real-time Customer Data Platform, Destinationer och Källor finns på följande sidor:

Koppla samman Campaign Classic med Adobe Experience Platform

För att kunna dela data mellan Adobe Experience Platform och Campaign Classic måste du först koppla Adobe Campaign som en Mål och ansluta din AWS S3- eller Azure-blobblagringsplats som Källa i Adobe Experience Platform.

När kopplingarna har konfigurerats kan du konfigurera en dataimport eller exportera till Campaign Classic med hjälp av arbetsflöden.

Mer information om hur du konfigurerar dessa import- och exportprocesser finns i följande avsnitt:

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1