Real-time Customer Data Platform - översikt

Vad är Real-Time CDP? what-is-rtcdp

Adobe Real-time Customer Data Platform (Real-Time CDP) bygger på Adobe Experience Platform och hjälper företag att samla in kända och anonyma data från flera olika företagskällor för att skapa kundprofiler som kan användas för att leverera personaliserade kundupplevelser i alla kanaler och enheter i realtid.

Översikt över olika Experience Platform-appar med Real-Time CDP markerat.

Real-Time CDP innehåller verktyg för datastyrning, identitetshantering, avancerad segmentering och datavetenskap, så att ni kan skapa profiler och definiera målgrupper samt få djupgående insikter samtidigt som ni kan tillämpa strikta policyer för datastyrning.

Real-Time CDP är kopplat till ett stort antal partners, för att inte tala om integreringar med Adobe Experience Cloud, så att ni smidigt kan aktivera dessa målgrupper och leverera enastående kundupplevelser i alla kanaler, från personalisering på plats eller i appen till e-post, betalda medier, callcenters, anslutna enheter och mycket annat.

Vad du kan göra med Real-Time CDP what-you-can-do-with-rtcdp

Med Real-Time CDP kan man

  • Få en samlad bild av kunden genom att kombinera data från hela företaget.
  • Hantera profiler med betrodd styrning och sekretesskontroller för kända och anonyma identifierare.
  • Generera användbara insikter och skala målgrupper med hjälp av AI och maskininlärning från Adobe Sensei som är framtagen för marknadsförare.
  • Leverera personaliserade upplevelser i realtid i alla kanaler och på alla destinationer.

Real-time Customer Data Platform (Business-to-Consumer, Business-to-Business, Business-to-Person) rtcdp-editions

När ni köper Real-Time CDP kan ni välja mellan tre utgåvor, vilket framgår av tabellen nedan. Alla tre utgåvorna finns på standardnivå Prime och Ultimate. Se avsnitten nedan för mer information som hjälper dig att avgöra vilken av de tre utgåvorna som passar ditt företag bäst.

Real-Time CDP Business-to-Consumer (B2C)
Real-Time CDP Business-to-Business (B2B)
Real-Time CDP Business-to-Person (B2P)
Prime ✓
Prime ✓
Prime ✓
Ultimat ✓
Ultimat ✓
Ultimat ✓

Få fullständig information om de funktioner som ingår i Prime- och Ultimate-nivåerna i alla utgåvor nedan:

Adobe Real-time Customer Data Platform - Business-to-Consumer (B2C) Edition rtcdp-b2c

Real-Time CDP B2C (Business-to-Consumer) är utformat för B2C-marknadsförare som vill kunna ena, styra och aktivera alla konsumentdata i olika system och kanaler för mer personaliserade kundupplevelser och fullständig datasäkerhet.

Adobe Real-time Customer Data Platform - Business-to-Business (B2B) Edition rtcdp-b2b

Real-Time CDP Business-to-Business (B2B) är utformat för B2B-marknadsförare som kan sammanställa, styra och aktivera alla lead- och kontodata i olika system och kanaler för mer personaliserade kundupplevelser och fullständig datasäkerhet

Med Real-Time CDP B2B Edition kan marknadsförarna skapa fullständiga profiler för människor och konton. Ni kan i synnerhet berika, segmentera och exportera alla era data från olika källor från en central lagringsplats med enhetliga kontoprofiler. Dessa data kan hanteras med hjälp av datastyrningsverktyg som är tillgängliga i varje steg i den centraliserade processen.

Se översikten över Real-Time CDP B2B Edition för mer omfattande information.

Adobe Real-time Customer Data Platform - Business-to-Person (B2P) Edition rtcdp-b2p

Med B2P-utgåvan av Real-Time CDP kan du sammanställa, styra och aktivera Kunddata för B2C och B2B använda en enda CDP för att rikta sig till samma person på alla affärsområden med en sömlös upplevelse och fullständig lugn och ro för alla data.

Med denna utgåva får ni en komplett plattform för kunddata för B2C och B2B företag för att personalisera upplevelser för samma person inom alla affärsområden.

Ytterligare information

Läs mer om Adobe Experience Platform i Experience Platform - översikt.

Följande dokumentation rekommenderas för att hjälpa dig att komma igång med Real-time Customer Data Platform:

Ordlista

Använd Ordlista för att läsa Real-Time CDP och Adobe Experience Platform terminologi.

recommendation-more-help
6f08adb8-9d4a-4cec-8173-ab4c03ac2841